Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự

Inbee Employees  

  • Quản lý toàn bộ dữ liệu, thông tin nhân viên tập trung trên 1 nền tảng.
  • Lưu trữ tập trung thông tin hồ sơ, hợp đồng, thời gian làm việc, lộ trình phát triển của nhân sự
  • Báo cáo thông minh & dễ dàng tìm kiếm hồ sơ.

Liên hệ

Inbee Employees giúp bạn có thể quản lý hồ sơ nhân sự dể dàng hơn Cơ cấu tổ chức

Thiết lập cơ cấu tổ chức theo mô hình dạng cây thư mục, nhiều cấp bộ phận/ phòng ban và đa chiều


Thông tin nhân sự

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu hồ sơ cá nhân của từng nhân viên: thông tin cá nhân, sơ yếu lý lịch, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, quá trình làm việc.

Hợp đồng lao động & Chính sách đãi ngộ

Theo dỏi lịch sử thay đổi hợp đồng lao động và các chính sách đãi ngộ cho từng vị trí, nhân sự thuộc từng phòng/ban.

Cổng thông tin

Cung cấp cho nhân sự cổng tra cứu thông tin cá nhân: thông tin hồ sơ, hợp đồng lao động, bảng chấm công, ngày nghỉ phép,... trên cả giao diện WEB APP và Mobile APP.


Báo cáo & Dashboard thông minh

Bạn có thể xây dựng tùy biến các báo cáo Dashboard với nhiều biểu mẫu khác nhau: biểu đồ tròn, cột, đường kẻ,...

Tích hợp với chấm công, lương, tuyển dụng

Tích hợp hoàn toàn với các phần mềm: tuyển dụng, chấm công, tính lương và tất cả các phân hệ khác trong hệ thống INBEE.

Các tính năng chính của Inbee Employees  

Cơ cấu tổ chức

Thiết lập cơ cấu tổ chức theo mô hình dạng cây thư mục, nhiều cấp bộ phận/ phòng ban và đa chiều.

  Sơ đồ tổ chức: bạn có thể linh động xây dựng sơ đồ tổ chức bộ phận/ phòng ban theo nhiều cấp dạng hình cây. Điều chỉnh dể dàng khi có sự thay đổi mở rộng qui mô tổ chức của doanh nghiệp.

  Vị trí công việc: xây dựng danh mục vị trí công với chi tiết các thông tin: mô tả công việc, kỹ năng yêu cầu, thông tin lương cho vị trí công việc.

  Phân quyền quản lý: phân quyền dữ liệu cho nhân sự dựa theo cơ cấu tổ chức. Ví dụ: Trưởng phòng có thể theo dỏi được toàn bộ công việc của nhân sự cấp dưới. 

Thông tin nhân sự

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu hồ sơ cá nhân của từng nhân viên: thông tin cá nhân, sơ yếu lý lịch, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, quá trình làm việc


Hợp đồng lao động & Chính sách ưu đãi ngộ

Theo dỏi lịch sử thay đổi hợp đồng lao động và các chính sách đãi ngộ cho từng vị trí công việc, nhân sự thuộc từng phòng/ban.

 Lịch sử hợp đồng: tự động ghi nhận lại lịch sử thay đổi hợp đồng của từng nhân sự.

 Tình trạng hợp đồng: quản lý các giai đoạn của Hợp đồng lao động một cách trực quan thông qua giao diện Kanban.

 Thông báo: nhắc gia hạn hợp đồng khi sắp đến hạn

 Chính sách đãi ngộ: phụ cấp xăng xe, điện thoại, hiệu quả công việc,...

Cổng thông tin  

        Cung cấp cổng tra cứu thông tin cá nhân cho nhân sự trên cả nền tảng ứng dụng WEB APP và Mobile APP:

          Thông tin hồ sơ: sơ yếu lý lich, tài liệu, hình ảnh,...

          Hợp đồng lao động: lịch sử thay đổi hợp đồng, phụ cấp,..

          Bảng chấm công: thông tin chấm công và ngày nghỉ phép,... 


Báo cáo & Dashboard thông minh  

Bạn có thể xây dựng tùy biến các báo cáo Dashboard với nhiều biểu mẫu khác nhau: biểu đồ tròn, cột, đường kẻ,..


Tích hợp với chấm công, lương, tuyển dụng, công việc, dự án, lịch công việc

Tích hợp hoàn toàn với các phần mềm: tuyển dụng, chấm công, tính lương và tất cả các phân hệ khác trong hệ thống INBEE.

Inbee Timesheet

Phần mềm quản lý chấm công

Tìm hiểu thêm

Inbee Recruitment

Phần mềm quản lý tuyển dụng

Tìm hiểu thêm

Inbee Project/Tasks

Phần mềm quản lý công việc

Tìm hiểu thêm 

Inbee Calendar

Công cụ quản lý lịch cá nhân.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm?

 Bắt đầu ngay với những tính năng cơ bản. Mở rộng, cài đặt thêm bất cứ khi nào. Miễn phí dùng thử 15 ngày

Trải nghiệm ngay    và    Liên hệ chúng tôi