INBEE+ HRM: Đăng ký/Phê duyệt nghỉ phép trên ứng dụng Mobile App

INBEE+ HRM cung cấp tính năng đăng ký và phê duyệt nghỉ phép trên ứng dụng điện thoại là một ý tưởng hữu ích để cải thiện quy trình quản lý nhân sự. 

 Một số tính năng đăng ký và phê duyệt nghỉ phép INBEE+ HRM giúp bạn trên ứng dụng MOBILE APP:

1. Đăng ký nghỉ phép:

 • Giao diện người dùng: Thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng cho phép nhân viên nhập thông tin nghỉ phép (loại nghỉ phép, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lý do).
 • Chọn loại nghỉ phép: Cho phép nhân viên chọn loại nghỉ phép (nghỉ phép năm, nghỉ ốm, nghỉ không lương, v.v.).
 • Chọn ngày nghỉ: Sử dụng lịch để nhân viên dễ dàng chọn ngày bắt đầu và kết thúc của kỳ nghỉ.
 • Lý do nghỉ: Cung cấp ô nhập để nhân viên ghi rõ lý do nghỉ.

                 

2. Phê duyệt nghỉ phép:

 • Thông báo phê duyệt: Khi có đơn nghỉ phép mới, quản lý nhận được thông báo và có thể xem xét chi tiết đơn.
 • Quy trình phê duyệt: Quản lý có thể phê duyệt hoặc từ chối đơn nghỉ phép và ghi rõ lý do nếu từ chối. Bạn có thể thiết lập quy trình phê duyệt qua nhiều cấp quản lý, hành chính nhân sự phê duyệt theo quy định của doanh nghiệp.
 • Lịch sử phê duyệt: Ghi lại lịch sử các đơn nghỉ phép đã được phê duyệt hoặc từ chối để dễ dàng tra cứu sau này.

                 

3. Thông báo và nhắc nhở:

 • Thông báo xác nhận: Khi đơn nghỉ phép được phê duyệt hoặc từ chối, gửi thông báo cho nhân viên để họ biết kết quả.
 • Nhắc nhở nghỉ phép: Gửi thông báo nhắc nhở nhân viên về kỳ nghỉ sắp tới.

4. Quản lý thông tin nghỉ phép:

 • Số ngày nghỉ còn lại: Cung cấp thông tin về số ngày nghỉ phép còn lại của nhân viên trong năm.
 • Báo cáo nghỉ phép: Cho phép nhân viên và quản lý xem báo cáo về tình trạng nghỉ phép của toàn bộ nhân viên trong công ty.

5. Bảo mật thông tin:

 • Xác thực người dùng: Sử dụng hệ thống đăng nhập và xác thực bảo mật để đảm bảo chỉ những người có quyền mới có thể truy cập và quản lý thông tin nghỉ phép.

6. Tích hợp với hệ thống quản lý nhân sự (HRM):

 • Đồng bộ dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu nghỉ phép trên ứng dụng được đồng bộ hóa với phân hệ chấm công để tự động tính toán chấm công.

7. Giao diện người dùng:

 • Thiết kế thân thiện: Giao diện cần trực quan, dễ sử dụng trên các thiết bị di động.
 • Tùy chỉnh thông tin cá nhân: Cho phép nhân viên cập nhật thông tin cá nhân và theo dõi lịch sử nghỉ phép của mình.

Phạm Huyền Phương

Phạm Huyền Phương 8 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Blog của chúng tôi
Lưu trữ
INBEE+ HRM: Đăng ký/ Phê duyệt lịch công tác trên ứng dụng MOBILE APP