DỊCH VỤ


PHÁT TRIỂN - ĐÀO TẠO

Đội ngũ INBEE cùng với khách hàng tương tác, trao đổi thường xuyên để từng bước phát triển các yêu cầu đã thống nhất ban đầu. INBEE áp dụng mô hình triển khai theo MÔ HÌNH AGILE giúp việc triển khai, cài đặt, đào tạo nhanh chóng và sớm đưa phần mềm vào sử dụng theo từng giai đoạn.​

 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH AGILE

 Cộng tác với khách hàng: Sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng trong suốt quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng mong đợi và yêu cầu của khách hàng.

 Phản hồi nhanh chóng và liên tục: INBEE thực hiện các chu kỳ phát triển ngắn (gọi là sprint), giúp nhận phản hồi từ khách hàng và điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu mới hoặc các thay đổi cần thiết.

 Tối ưu hóa quy trình làm việc: Liên tục cải tiến quy trình làm việc để tăng cường hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

 Phát triển lặp lại và gia tăng: INBEE phát triển phần mềm thông qua các chu kỳ lặp lại, mỗi lần hoàn thiện thêm một phần của sản phẩm, cho phép kiểm tra và cải tiến liên tục.

 Tính linh hoạt và thích ứng: Khả năng thích ứng với các thay đổi trong suốt quá trình phát triển, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng phản ánh chính xác nhu cầu hiện tại của khách hàng

 LỢI ÍCH CỦA MÔ HÌNH AGILE

 Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: Khách hàng tham gia vào quá trình phát triển và thấy rõ tiến độ, giúp tăng cường sự hài lòng và tin tưởng.

 Giảm rủi ro: Phát hiện và giải quyết vấn đề sớm, giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển phần mềm.

 Tính linh hoạt cao: Dễ dàng thích ứng với các thay đổi và yêu cầu mới, đảm bảo sản phẩm cuối cùng luôn phù hợp với nhu cầu hiện tại.

 Chất lượng cao: Liên tục kiểm thử và cải tiến giúp đảm bảo chất lượng phần mềm.

 CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN, CÀI ĐẶT VÀ ĐÀO TẠO PHẦN MỀM

Bạn đã sẵn sàng bắt tay vào hành trình chuyển đổi số chưa?

Biến tầm nhìn của bạn thành hiện thực. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để cùng chúng tôi đưa thương hiệu của bạn hướng tới tinh hoa kỹ thuật số.