INBEE+ HRM: Trực quan sơ đồ tổ chức phòng ban và nhân viên

INBEE+ HRM nâng cấp giao diện hiển thị thông tin nhân sự doanh nghiệp theo nhiều kiểu hiển thị khác nhau: KANBAN, phân cấp, danh sách,...

1. Hiển thị cấu trúc tổ chức:

  • Cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp, bao gồm các phòng ban, bộ phận và vị trí nhân viên.
  • Hiển thị mối quan hệ giữa các vị trí và cấp bậc trong công ty, giúp dễ dàng nhận diện dòng báo cáo và quản lý. 

2. Giao diện trực quan và tương tác:

  • Sơ đồ tổ chức được thiết kế trực quan, dễ dàng thao tác với tính năng kéo và thả.
  • Người dùng có thể phóng to, thu nhỏ, và di chuyển sơ đồ để xem chi tiết từng bộ phận hoặc toàn bộ cấu trúc tổ chức.


3. Thông tin chi tiết nhân viên:

  • Cho phép xem thông tin chi tiết của từng nhân viên như tên, chức vụ, phòng ban, và thông tin liên lạc.
  • Cung cấp hồ sơ nhân viên đầy đủ, bao gồm kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, và các thông tin cá nhân khác.


4. Quản lý và cập nhật dễ dàng:

  • Dễ dàng thêm, sửa, hoặc xóa các vị trí và nhân viên trong sơ đồ tổ chức.
  • Tự động cập nhật sơ đồ tổ chức khi có thay đổi về nhân sự hoặc cấu trúc tổ chức.

5. Giao diện MOBILE APP:

  • Giao diện trực quan và chuyên nghiệp
  • Dể dàng thao tác, tìm kiếm thông tin

              


Phạm Huyền Phương

Phạm Huyền Phương 8 tháng 7, 2024
Chia sẻ bài này
Blog của chúng tôi
Lưu trữ
INBEE+ HRM: Đăng ký/ Phê duyệt lịch công tác trên ứng dụng MOBILE APP